header afbeelding

Samen werken aan een schonere toekomst

Zonnepanelen zakelijk interessant?

Natuurlijk zijn zonnepanelen niet alleen voor particulieren interessant, maar ook voor de zaak zeer aantrekkelijk!

  • Zeer hoog financieel rendement
  • Meerwaarde voor uw pand en beter energielabel
  • Minder afhankelijk van de energieleverancier
  • Minder nadeel van de alsmaar stijgende energieprijzen
  • Bijdragen aan een duurzame samenleving en een beter milieu
  • BTW terugvorderbaar (mits u btw-plichtig bent)
  • Verschillende aftrekmogelijkheden; KIA(Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en EIA  (Energie-investeringsaftrek)Bij Suntec kan het financieel rendement van een pv-systeem bij een zakelijke investering oplopen tot 20%! Dat is slim investeren!

Daarnaast zijn zonnepanelen een meerwaarde voor uw pand en krijgt uw pand een beter energielabel. Dat geeft een extra boost aan uw MVO handelingen.
Veel mensen waarderen het als bedrijven hun best doen om hun steentje bij te dragen aan duurzame samenleving.

Ook de onafhankelijkheid van de energieleverancier is een belangrijk argument om te kiezen voor zonnepanelen. De prijzen voor energie stijgen fors en we kunnen er niets aan doen, behalve ‘gewoon’ betalen of zonnepanelen leggen!Last but not least:

U draagt een flinke steen bij aan een Duurzame Samenleving. De fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk en daar kunnen we zelf iets aan doen. Veel bedrijven zijn inmiddels bezig met flinke verduurzaming.

Zonnepanelen zijn tegenwoordig extra interessant omdat naast de algemene BTW terugvordering voor bedrijven ook een aantal investeringsaftrekken mogelijk zijn. Deze aftrekmogelijkheden maken de investering nog interessanter en het financiële rendement groter. De zonnepanelen zijn zo sneller terugverdiend, soms zelfs wel binnen 5 jaar!