header afbeelding

Samen werken aan een schonere toekomst

Zakelijk salderen mogelijk?


Salderen is een Nederlandse regelgeving die energieleveranciers verplicht om alle teruggeleverde stroom (overdag / zomer) 1-op-1 te verrekenen met alle afgenomen stroom (’s nachts / winter). Het maakt dus niet uit of u / uw zaak stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt meteen zelf gebruikt of teruglevert aan het elektriciteitsnet. In beide gevallen krijgt u er de volle mep voor, de volledige prijs inclusief belastingen. U hoeft zich daardoor niet druk te maken over het aandeel eigen verbruik, van stroom opgewekt door de zonnepanelen. Verrekening van teruggeleverde en afgenomen stroom gebeurt op jaarbasis.


Salderen is alleen mogelijk binnen uw eigen verbruik. Als je met zonnepanelen meer stroom gaat opwekken dan dat je op jaarbasis nodig hebt, dan krijg je voor het jaaroverschot minder terug. Je krijgt voor dat deel alleen de basisprijs van de stroom uitbetaald. Dit is ca. een derde van de volledige prijs. Niet oninteressant, maar minder interessant. De perfecte situatie is dus je hele verbruik dekken, maar niet teveel.


Salderen mag alleen als u / uw zaak een kleinverbruiker bent / is. Kleinverbruik wordt gedefinieerd als een hoofdaansluiting elektriciteit van maximaal 3 x 80 Ampère. Veel bedrijven hebben voldoende aan een 3 x 80 Ampère hoofdaansluiting. Dat is heel veel capaciteit. Als bedrijven machines hebben die buitengewoon veel stroom nodig hebben, zoals bijvoorbeeld metaalbewerkingsmachines of zonnebanken, dan is er een zwaardere hoofdaansluiting elektriciteit nodig. Je wordt dan automatisch op papier grootverbruiker. Je mag dan de salderingsregeling niet meer toepassen.

Voor grootverbruikers is er de SDE subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze subsidie wordt sinds 2011 verstrekt en kan aangevraagd worden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De subsidie betreft een bedrag dat wordt uitgekeerd per geproduceerde kWh, dus euro per kilowattuur. Het aandeel eigen verbruik van opgewekte elektriciteit kan hierdoor wel een verschil maken in financieel rendement en dus terugverdientijd.