header afbeelding

Privacyverklaring

Privacyverklaring Suntec B.V.

Algemeen

Suntec B.V. houdt zich bezig met en neemt opdracht aan betreffende advisering, levering en plaatsing van zonnepanelen en andere daaraan gerelateerde artikelen.

Suntec B.V. houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel consumenten als zakelijke klanten.

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijf:
Suntec B.V.
Adres:   
Schelsberg 94
6413 AG Heerlen
Telefoonnummer: 
06-34 46 92 73 / 06-38 53 23 68
Website:
www.suntec.nl
E-mailadres: 
info@suntec.nl
Kvk-nummer: 
75476290
Btw-identificatienummer:
NL860296271B01


2. Privacy statement

Suntec hecht waarde aan uw privacy en draagt er zorg voor om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw persoonsgegevens zullen dan ook vertrouwelijk, met zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld en beveiligd.

In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, met wie de gegevens eventueel gedeeld worden, hoelang de gegevens bewaard worden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Suntec verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij letten erop dat enkel persoonsgegevens worden gevraagd, verzameld en bewaard die nodig zijn voor de door u gevraagde diensten.


Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Klantnummer
 • Bank-/betaalgegevens (enkel wanneer er sprake is van een automatische incasso van onze Sunny Service)


4. Doel verwerking

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals in deze privacyverklaring staan beschreven, namelijk:

 • Om de aangeboden diensten te kunnen verrichten;
 • Om met u in contact te treden;
 • Om u te informeren over afspraken;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten.


5. Delen gegevens

Suntec wisselt alleen uw gegevens uit wanneer dat noodzakelijk is, en dan nog alleen de strikt noodzakelijk gegevens. Wij doen dit met:

 • Wettelijk verplichte derden
 • Accountant (inclusief facturen)
 • In bijzondere gevallen onze verzekeraar
 • Leveranciers indien dit nodig is voor de bestelling van materialen (enkel gegevens over de order)
 • ZZP-ers indien wij die inschakelen voor het uitvoeren van uw order (adres, naam)
 • Partijen die ingeschakeld worden bij een achterstallige incasso

6. Bewaartermijn

Uw bank- en betaalgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard na afloop van de werkzaamheden / het service contract. Indien er sprake is van gegeven garantie op de werkzaamheden, dan worden uw overige persoonsgegevens bewaard zolang de garantie is verstrekt.


7. Beveiliging

Suntec neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt voorkomen dat er sprake is van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens.


8. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heeft u recht om een gegevensoverdracht. Dat betekent dat wij de bij ons bekende gegevens van u kunnen doorsturen naar u, of een door u aangewezen organisatie. 

Wilt u van één van deze rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met via info@suntec.nl.