Overige nieuwsberichten

11 Oct 2017
Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling invoeren’

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14633/regeerakkoord-in-2020-al-terugleversubsidie-als-alternatief-voor-salderingsregeling-invoeren?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=f94a3b7f3f-Zonneflits_39-2017NL&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-f94a3b7f3f-51542325

Lees meer
04 Oct 2017
Zonnepanelen grootste groeier elektriciteitsproductie

Zonnepanelen waren vorig jaar voor het eerst de snelst groeiende bron in de totale elektriciteitsopwekking wereldwijd. Ook onder meer windenergie groeide hard, blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Lees meer hier:

https://nos.nl/artikel/2196242-zonnepanelen-grootste-groeier-elektriciteitsproductie.html

Lees meer
15 Aug 2017
Wanneer gaat Nederland van het aardgas af?

In 2050 moet de gebouwde omgeving in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. Er staan in Nederland 7,7 miljoen woningen, waarvan in de komende 33 jaar zo’n 80% gerenoveerd moet worden naar aardgasvrij. Om dat doel te halen, moeten er 33 jaar lang gemiddeld 700 aardgasvrije woningen per werkdag worden opgeleverd. Hoe realistisch is dat in de praktijk? Met andere woorden: is Nederland in 2050 écht van het aardgas af?

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/wanneer-gaat-nederland-van-het-aardgas-af/

Lees meer
15 Aug 2017
SolarWorld gaat verder met 515 medewerkers en 700 megawattpiek productie

SolarWorld-oprichter Frank Asbeck heeft groen licht om de voornaamste productiefaciliteiten van SolarWorld te kopen en zo een doorstart te realiseren met 515 medewerkers en 700 megawattpiek productiecapaciteit.


Lees meer hier:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i14271/solarworld-gaat-verder-met-515-medewerkers-en-700-megawattpiek-productie?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=d2397b52bc-Zonneflits_31-2017NL&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-d2397b52bc-51542325

Lees meer
15 Aug 2017
Investeringsfonds voorziet gevaarlijke en kostbare temperatuurstijging

Het bedrijfsleven ziet zich geconfronteerd met wisselende en vaak tegenstrijdige signalen over klimaatverandering. Wat de politiek zegt te willen strookt meestal niet met de maatregelen die regeringsleiders bereid zijn te nemen. Dat levert aanzienlijke financiële risico's op voor bedrijven. De klimaatverandering zoals deze zich nu al voordoet dwingt bedrijven om de economische risico's in kaart te brengen. Schroders Investment Management maakte een dashboard dat de klimaateffecten van een aantal maatregelen doorrekent en met elkaar vergelijkt. De conclusie: de temperatuurstijging beperken tot ...

Lees meer
11 Aug 2017
Steeds meer Nederlanders steunen stoppen met aardgas

Opnieuw vinden meer consumenten dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. Hun aantal groeide het afgelopen jaar van 47 naar 58 procent. Elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, lijken op het eerste gezicht het meest populaire alternatief. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.761 respondenten.

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/steeds-meer-nederlanders-steunen-stoppen-met-aardgas/

Lees meer
01 Aug 2017
Van het gas af: wat gaan we er van merken?

Het afscheid van het Slochterse aardgas gaat niet ongemerkt voorbij. Na de ontdekking ervan was Nederland jarenlang een landschap van sleuven voor nieuwe pijpleidingen. Nu het gas op raakt zijn de effecten misschien minder zichtbaar, maar zeker niet minder voelbaar. Want er verandert veel, voor alle betrokken partijen. Dat zijn er heel wat, zoals we in het vorige artikel al lieten zien. En waar professionele organisaties vanuit hun taak weten om te gaan met verandering, is dat voor burgers en consumenten veel minder vanzelfsprekend.

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/van-het-ga...

Lees meer
30 Jul 2017
Zin en onzin van de thuisaccu

Net als bij zonnepanelen en windturbines dalen de kosten voor accu’s snel. Dat brengt sommige mensen op het idee dat de aanschaf van een accu-opslagsysteem voor een woning binnen bereik komt en sommige mensen denken zelfs dat het salderingssysteem daarmee afgeschaft kan worden. Zo kost een thuisaccu als de Tesla Powerwall met een opslagcapaciteit van 10kWh slechts €3.500. Als zo’n ding dan 10 jaar meegaat lijkt het niet zo gek. Maar kan ik met één Powerwall volstaan?

Lees meer hier:

https://www.duurzaamnieuws.nl/zin-en-onzin-van-de-huis-accu/

Lees meer
24 Jul 2017
'Europa krijgt vaker last van stroomstoringen door klimaatverandering'

Grote delen van Europa krijgen in de toekomst waarschijnlijk vaak last van stroomstoringen en zelfs uitval als gevolg van klimaatverandering.

Lees meer hier:

http://www.nu.nl/klimaat/4854609/europa-krijgt-vaker-last-van-stroomstoringen-klimaatverandering.html

Lees meer